Image

E-LEARNING ЦРКВЕНОСЛОВЕНСКОГ ЈЕЗИКА

Образовни мултимедијални пројекат протојереја проф. др Зорана Ранковића,
редовног професора Православног богословског факултета Универзитета у Београду

Предавања

Предавања из црквенословенског језика у форми видео записа

Вежбе

Вежбе у комбинацији са мултимедијалном графиком

Ортоепија

Српски изговор црквенословенских богослужбених текстова

Литература

Релевантна литература за студенте богословља

Књиге

Монографије од међународног и националног значаја

Чланци

Студије, радови и прикази у часописима и зборницима

Српско рукописно наслеђе


Током своје историје српски народ је насељавао широка пространства Балкана и средње Европе, а са њим су делиле судбину и његове рукописне књиге. Сачувани рукописни фонд представља тек мањи део некадашњег, садржином и уметничким дометима, богатог наслеђа.

E-Learning


Мултимедијални курс из наставног предмета Црквенословенски језик. Наставне јединице представљене су у форми видео записа предавања и вежби у комбинацији са  мултимедијалном графиком.
ipad.jpg

МОНОГРАФСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ