Image

ЦРКВЕНОСЛОВЕНСКИ АЗБУКВАР


Крајем тридесетих година 18. века цркве и манастири Београдско-карловачке митрополије били су снабдевени руским богослужбеним књигама. Тако је рускословенски језик, као каснија руска редакција старословенског – у питању је варијетет који је настао уношењем црта руског народног језика у старословенски – тада почео да постаје, и до данас остао, богослужбени језик Српске Православне Цркве. У новој језичкој средини, српској, рускословенски се у извесној мери прилагодио српском језику. Такво србизирање одразило се, пре свега, у србизирању изговора. Под утицајем двају језика, српског (говорног) и српскословенског (књижевног), рускословенски се на српском говорном подручју изменио, пре свега, на пољу говорне реализације. Тако је настала српска редакција рускословенског језика, код Срба позната као црквенословенски језик, чије основне одлике представљају резултат процеса србизирања рускословенског језика.
azbukvar-korice-3d.jpg

E-LEARNING ЦРКВЕНОСЛОВЕНСКОГ ЈЕЗИКА

Образовни мултимедијални пројекат протојереја проф. др Зорана Ранковића,
редовног професора Православног богословског факултета Универзитета у Београду

Предавања

Предавања из црквенословенског језика у форми видео записа

Вежбе

Вежбе у комбинацији са мултимедијалном графиком

Ортоепија

Српски изговор црквенословенских богослужбених текстова

Литература

Релевантна литература за студенте богословља

Књиге

Монографије од међународног и националног значаја

Чланци

Студије, радови и прикази у часописима и зборницима

Српско рукописно наслеђе


Током своје историје српски народ је насељавао широка пространства Балкана и средње Европе, а са њим су делиле судбину и његове рукописне књиге. Сачувани рукописни фонд представља тек мањи део некадашњег, садржином и уметничким дометима, богатог наслеђа.

E-Learning


Мултимедијални курс из наставног предмета Црквенословенски језик. Наставне јединице представљене су у форми видео записа предавања и вежби у комбинацији са  мултимедијалном графиком.
ipad.jpg

МОНОГРАФСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ