Одлуке и решења Сабора, Синода и Епархије браничевске: 1931-1941

Одлуке и решења Сабора, Синода и Епархије браничевске: 1931-1941 (Приредили З. Ранковић, М. Лазић). Библиотека Архива Епархије браничевске; Књига 7. Пожаревац : Епархија браничевска, Одбор за просвету и културу, 2013. 495 стр.