Књиге

Одлуке и решења Сабора, Синода и Епархије браничевске: 1931-1941

Одлуке и решења Сабора, Синода и Епархије браничевске: 1931-1941

Одлуке и решења Сабора, Синода и Епархије браничевске: 1931-1941 (Приредили З. Ранковић, М. Лазић). Библиотека Архива Епархије браничевске; Књига 7. Пожаревац : Епархија браничевска, Одбор за просвету и културу, 2013. 495 стр.

Рецензија: И. Чаировић, Уредбе и прописи Митрополије београдске (четири књиге) и Одлуке и решења Сабора, Синода и Епархије браничевске (три књиге), приредили Зоран Ранковић, Мирослав Лазић, седам књига, Одбор за просвету и културу Епархије браничевске, Пожаревац 2010-2013. Историјски часопис, књ. LXVII, Београд 2018, 383-388.

Преузмите извод из књиге [pdf]