Биографија

Биографија

Протојереј проф. др Зоран Ранковић

 

ОБРАЗОВАЊЕ И РАДНА БИОГРАФИЈА

Протојереј др Зоран Ранковић, редовни професор Православног богословског факултета Универзитета у Београду, рођен је 1971. године у Пожаревцу. Дипломирао је на Богословском факултету Српске Православне Цркве 1997. године. Исте године уписао је постдипломске студије на Филолошком факултету Универзитета у Београду (смер „Наука о језику“), које је окончао 2001. одбраном магистарског рада „Братков минеј – структура и записи“ (ментор проф. др Радојица Јовићевић). У међувремену је, фебруара 2000. године,  засновао радни однос на Богословском факултету у звању асистента приправника за Црквенословенски и Старословенски језик. У звање и на радно место асистента био је изабран марта 2002. године. Докторску дисертацију под насловом „Палеографија, ортографија и језик Служабног минеја за септембар-октобар (XIV век)“ под менторским руководством проф. др Радојице Јовићевића одбранио је 14. априла 2006. године. Марта 2006. године реизабран је у звање асистента, 2007. године изабран је у звање доцента за предмет Црквенословенски језик, 2012. године у звање ванредног професора, а 2017. године у звање редовног професора за наведени предмет.

НАСТАВНО-ПЕДАГОШКИ РАД

Од 2007. године др Зоран Ранковић предаје на Православном богословском факултету студијски предмет Црквенословенски језик, који се изводи на основним студијама, изборни студијски предмет Српскословенски језик, који се такође изводио на основним студијама, а од 2012 године и изборни студијски предмет Ћирилска палеографија на докторским студијама. Будући да се предмет Црквенословенски језик у нашој средини не предаје ни на једном факултету, др Ранковић је претходно, на основу увида у релевантну литературу, саставио студијски програм, извршио селекцију садржаја наставе, саставио уџбеник за Црквенословенски језик, разрадио адекватан приступ и методе рада, имајући у виду потребе диференцијације наставе на основу претходне лингвистичке, али и теолошке предспреме студената (у зависности од типа средње школе коју су похађали – богословије и филолошке гимназије, с једне, и опште гимназије и средње стручне школе, с друге стране).

Представљајући, од академске 2014/15. године, предавања из предмета Црквенословенски језик и у форми видео записа у комбинацији са мултимедијалном графиком (E-learning црквенословенског језика), др Ранковић је и на тај начин унапредио и олакшао праћење наставе црквенословенског језика на Православном богословском факултету. Мултимедијална форма је доступна преко сајта Слово и сајта Факултета.

У свом педагошком раду др Зоран Ранковић постиже запажене резултате. Он константно добија високе оцене у поступку студентске евалуације педагошког рада наставника, при чему су посебно истакнути параметри прегледног и јасног излагања, квалитет и обим литературе, као и успешности наставне комуникације са студентима на часу – подстицање укључивања и учествовања студената, одговарање на њихова питања и узимање у обзир студентских коментара.

НАУЧНИ РАД

Професор др Зоран Ранковић објавио је већи број студија и радова у часописима и зборницима међународног и националног значаја и више научних монографија, учествовао у изради монографија од међународног и националног значаја, а публиковао је и високошколски уџбеник црквенословенског језика.

Ужа подручја научног интересовања др Зорана Ранковића јесу: црквенословенски језик, српскословенски језик, историја српског књижевног језика и културе, историја славистике, историја богослужења у Срба, теолингвистика и методика наставе црквенословенског језика.

УЧЕШЋЕ НА НАУЧНИМ СКУПОВИМА И КОНФЕРЕНЦИЈАМА 

Са рефератима је др Зоран Ранковић редовно учествовао на скуповима везаним за научни пројекат „Српска теологија у ХХ веку – истраживачки проблеми и резултати“ (2012-2016. године) у организацији Православног богословског факултета Универзитета у Београду; такође, са рефератима је учествовао и на домаћем научном скупу „Средњи век у српској науци, историји, уметности и књижевности“ у оквиру манифестације Дани српског духовног преображења, у организацији Народне библиотеке „Ресавска школа“ (2013. године), Шестој националној конференција византолога, 20. јун 2015. године у организацији Српског комитета за византологију и Византолошког института САНУ (2015. године) и на једном домаћем скупу са међународним учешћем у организацији Славистичког друштва Србије и уз подршку Министарства науке Републике Србије (2015. године).

Такође, учествовао је са рефератима и у раду међународних научних скупова: „Дечани у светлу археографских истраживања“ у организацији Археографског одељења Народне библиотеке Србије (2012. године), „Информационные технологии и письменное наследие“ у организацији Универзитета у Петрозаводску и Техничког универзитета у Ижевску (2012. године), „1150 Years from the Mission of Cyrill and Methodious“ у организацији Православног богословског факултета Аристотеловог универзитета у Солуну (2012. године), „Православный ученый в современном мире: проблемы и пути их решения“ у организацији по благослову Митрополита Вороњежског и Борисо-глебског (2013. године), „Свети цар Константин и хришћанство“ у организацији Центра за црквене студије и Филозофског факултета у Нишу (2013. године), „Cyril and Methodius: Byzantium and the World of the Slavs” у организацији града Солуна (2013. године),  „Кирилометодијевско предање, језик и мисија Цркве у 21. веку“ у организацији Православног богословског факултета Универзитета у Београду (2013. године), „Православни свет и Први светски рат“ у организацији Православног богословског факултета Универзитета у Београду (2014. године) и „Филологија културе“ у организацији Филолошког факултета Универзитета у Београду (2016. године).

УЧЕШЋЕ У НАУЧНИМ ПРОЈЕКТИМА 

Др Зоран Ранковић од јануара 2011. године учествује у својству стално ангажованог истраживача у реализацији пројекта „Српска теологија у двадесетом веку: фундаменталне претпоставке теолошких дисциплина у европском контексту - историјска и савремена перспектива“ Православног богословског факултета Универзитета у Београду и уз подршку Министарства науке Републике Србије (евиденциони бр. 179078).

Такође, др Ранковић учествује у реализацији два пројекта Библиотеке Српске Патријаршије: „Истраживање и прикупљање српских рукописа у иностраним библиотекама, манастирима и збиркама“ и „Дигитализација, ревизија и стручна обрада рукописног фонда Библиотеке Српске Патријаршије“ уз подршку Министарства културе Републике Србије.