Ортоепија

Ортоепија

Псалтир - читање са објашњењима

- Катизма 1: читање, објашњења

- Катизма 2: читање, објашњења

- Катизма 3: читање, објашњења

- Катизма 4: читање, објашњења

- Катизма 5: читање, објашњења

- Катизма 6: читање, објашњења

- Катизма 7: читање, објашњења

- Катизма 8: читање, објашњења

- Катизма 9: читање, објашњења

- Катизма 10: читање, објашњења

- Катизма 11: читање, објашњења

- Катизма 12: читање, објашњења

- Катизма 13: читање, објашњења

- Катизма 14: читање, објашњења

- Катизма 15: читање, објашњења

- Катизма 16: читање, објашњења

- Катизма 17: читање, објашњења

- Катизма 18: читање, објашњења

- Катизма 19: читање, објашњења

- Катизма 20: читање, објашњења


Вечерње и јутрење - читање са објашњењима

- Вечерње: читање, објашњења

- Јутрење: читање, објашњења


Света Литургија - читање са објашњењима

- Проскомидија: читање, објашњења

- Литургија I: читање, објашњења

- Литургија II: читање, објашњења