Библиографија

Библиографија

А. МОНОГРАФИЈЕ

 1. Уредбе и прописи Митрополије београдске 1835-1856 (2010) [26]
 2. Уредбе и прописи Митрополије београдске 1857-1876 (2010) [27]
 3. Граматика црквенословенског језика (2011, 20152) [36]
 4. Уредбе и прописи Митрополије београдске 1877-1893 (2011) [37]
 5. Уредбе и прописи Митрополије београдске 1894-1920 (2011) [38]
 6. Инвентар рукописа Библиотеке Српске патријаршије (2012) [51]
 7. Одлуке и рeшења Сабора, Синода и Епархије браничевске 1920-1925 (2012) [52]
 8. Одлуке и решења Сабора, Синода и Епархије браничевске1926-1930 (2012) [53]
 9. Одлуке и решења Сабора, Синода и Епархије браничевске 1931-1941 (2013) [60]
 10. Српске рукописне књиге у Чешкој (2015) [79]
 11. Рукописне књиге библиотеке Славонске епархије у Пакрацу (2015) [80]
 12. Српске рукописне књиге у Словачкој (2016) [93]
 13. Граматика црквенословенскога језика (2016) [94]
 14. Српске рукописне књиге у Мађарској. Илустрације и палеографски албум (2018) [103]

Б. СТУДИЈЕ, ОГЛЕДИ, ЧЛАНЦИ, РЕЦЕНЗИЈЕ, ПРИКАЗИ, ПРЕДГОВОРИ, ИНТЕРВЈУИ

1998.

[1] „Свето писмо и литургија“, Банатски весник, год. 58, бр. 3-4 (1998) 20-24. 

2001.

[2] „Прилог за српски именослов“, Српски језик, год. VI, бр. 1-2 (2001) 441.

[3] „Исихазам (Библиографија)“, у: Међународни научни симпосион 650 година саборског томоса (1351-2001): Свети Григорије Палама у историји и садашњости, Србиње-Острог-Требиње 2001, 169-200.

[4] „Преводилац као стваралац.“, Православље, год. XXXV, бр. 828 (2001) 9. Приказ.

Драган Протић, Црквено песништво, Београд: Богословски факултет Српске православне цркве 2001.

2003.

[5] „Прожимање традиција у службама српских рукописних минеја“, Годишњак: часопис за теолошко-философска и текућа питања Духовне академије Светог Василија Острошког у Србињу 2 (2003) 17-20.

2004.

[6] „Исихазм у сербов“, у: Исихазм : Аннотированная библиография, Под общей и научной редакцией С. С. Хоружего, Москва: Издательский Совет Русской Православной Церкви 2004, 708-711.

[7] „Исихазм в Сербии. Справочно-библиографичекие материалы“, (При участии Веры Ристич-Георгиевой). у: Исихазм : Аннотированная библиография, Под общей и научной редакцией С. С. Хоружего, Москва: Издательский Совет Русской Православной Церкви 2004, 712-724.

[8] „Александар Милановић, Кратка историја српског књижевног језика. Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 2004“, Годишњак: часопис за теолошко-философска и текућа питања Духовне академије Светог Василија Острошког у Србињу 3 (2004) 125-128. Приказ.

[9] „Hesychasm: An Annotated Bibliography. Edited by Sergey S. Horujy. Moscow 2004“, Богословље, год. XLIX (LXIII), бр. 1-2 (2004) 257-258. Приказ.

2005.

[10] „Структура Братковога минеја: Кратак преглед“, Археографски прилози, бр. 26-27 (2004-2005) 109-122.

[11] „Исихазам : Аннотированная библиография. Под общей и научной редакцией С. С. Хоружего. Москва: Издательский Совет Русской Православной Церкви 2004“, Годишњак: часопис за теолошко-философска и текућа питања Духовне академије Светог Василија Острошког у Србињу 4 (2005) 243-245. Приказ.

2006.

[12] „О српској редакцији старословенскога језика“, Годишњак: часопис за теолошко-философска и текућа питања Православног богословског факултета Свети Василије Острошки у Фочи 5 (2006) 93-103.

[13] „Допринос филолошких истраживања проучавању хришћанске културе код Срба у средњем веку“, Славистика 10 (2006) 50-56.

[14] „Напомене о црквенословенском језику у Срба“, Црквене студије 3 (2006) 299-305.

2007.

[15] „О преписивачким грешкама и корекцијама у рукописном минеју Народне библиотеке Србије бр.5 (XIV век)“, Годишњак: часопис за теолошко-философска и текућа питања Православног богословског факултета Свети Василије Острошки у Фочи 6 (2007) 133-137.

[16] „Межпредметные связи в обучении церковнославянскому языку в учебных заведениях Сербской Православной Церкви“, Церковнославянский язык в системе современного религиозного образования: Материалы XV Международных Рождественских образовательных чтений. (31 января-1 февраля 2007 г.), Отв. ред. И.В. Бугаева, Москва: Кругъ 2007, 210-221. Коаутор К. Кончаревић.

[17] „Пројекат проучавања превода српских рукописних минеја“, Славистика 11 (2007) 126-131.

[18] „Месецослов Студијско-Алексијевског типика и памети светих у Јагићевим минејима и Братковоме минеју“, Црквене студије 4 (2007) 371-376.

2008.

[19] „О антифонима на ‘усапшој литургији’“, Црквене студије 5 (2008) 223-226.

[20] „Укратко о транскрипцији црквенословенских текстова“, Годишњак: часопис за теолошко-философска и текућа питања Православног богословског факултета Свети Василије Острошки у Фочи 7 (2008) 59-67.

[21] „Протојереј Сава Петковић и његов допринос српској славистици“, Славистика 12 (2008) 49-54.

[22] „Петар Ђорђић и његов поглед на савремени богослужбени језик у Срба“, Српска теологија у двадесетом веку: истраживачки проблеми и резултати, књ. 3, прир. Б. Шијаковић, Београд: Православни богословски факултет 2008, 190-194.

[23] „Пасхална херувимска песма у српскословенском преводу“, Археографски прилози, бр. 29-30 (2007-2008) 267-371.

2009.

[24] „Делатност Срба у XX веку на стандардизацији црквенословенског језика“, Српска теологија у двадесетом веку: истраживачки проблеми и резултати, књ. 4, прир. Б. Шијаковић, Београд: Православни богословски факултет 2009, 86-90.

[25] „Узрасти светога Саве“, Стил, бр. 8 (2009) 119-126.

2010.

[26] Уредбе и прописи Митрополије београдске 1835-1856. (Приредили З. Ранковић, М. Лазић). Библиотека Архива Епархије браничевске. Књига 1. Пожаревац: Епархија браничевска 2010, 414 стр.

Рецензија: М. Тимотијевић, Саопштења, XLII, Београд 2010, стр. 457-460.

Р. Пилиповић, Православље, бр. 1039, 1. јули  2010, стр. 34-35.

[27] Уредбе и прописи Митрополије београдске 1857-1876 (Приредили З. Ранковић, М. Лазић). Библиотека Архива Епархије браничевске. Књига 2. Пожаревац: Епархија браничевска 2010, 413 стр.

Рецензија: Б. Пантелић, Историјска самосвест и богословска παιδεια, Саборност IV, Пожаревац 2010, 373-375.

[28] „Старине Призренске богословије“, Археографски прилози, бр. 31-32 (2009-2010) 523-535.

[29] „Настава црквенословенског језика на Православном богословском факултету“, Српска теологија у двадесетом веку: истраживачки проблеми и резултати, књ. 5, прир. Б. Шијаковић, Београд: Православни богословски факултет 2010, 183-187.

[30] „Предавачи Црквенословенског језика на Богословском факултету до Другог светског рата“, Српска теологија у двадесетом веку: истраживачки проблеми и резултати, књ. 7, прир. Б. Шијаковић, Београд: Православни богословски факултет 2010, 73-78.

[31] „О појму τυπος код светог апостола Павла“, Српска теологија данас 2009, књ. 1: Зборник радова првог годишњег симпосиона (ПБФ Београд, 29-30. мај 2009), уред. Б. Шијаковић, Београд: Институт за теолошка истраживања ПБФ 2010, 514-517. Коаутор са Милосавом Вешовићем.

[32] „Семантика придева ἄπιστος у Јеванђељима и посланицама Светог апостола Павла“, Стил 9 (2010) 421-427. Коаутор са Милосавом Вешовићем.

[33] „Нишки одломак минеја за октобар (14. век) “, Црквене студије 7 (2010) 239-244.

[34] „Два богослужбена текста у српској рукописној традицији“, Богословље, год. LXIX, бр. 1-2 (2010) 213-216.

[35] „Димитрије М. Калезић. Библиографија“, Ситнији списи и библиографија, Београд: Издавачки фонд Архиепископије београдско-карловачке, Фоча: Православни богословски факултет Сарајевског универзитета 2010. Изабрана дела Димитрија М. Калезића; коло 3, 545-595.

2011.

[36] Граматика црквенословенског језика, Београд: Православни богословски  факултет, Институт за теолошка истраживања 2011, 143 стр. ISBN 978-86-7405-109-2

Рецензија: К. Кончаревић, Православље, бр. 1080, 15. март 2012, стр. 39-40.

[37] Уредбе и прописи Митрополије београдске 1877-1893 (Приредили З. Ранковић, М. Лазић). Библиотека Архива Епархије браничевске. Књига 3. Пожаревац: Епархија браничевска 2011, 414 стр.

[38] Уредбе и прописи Митрополије београдске 1894-1920 (Приредили З. Ранковић, М. Лазић). Библиотека Архива Епархије браничевске. Књига 4. Пожаревац: Епархија браничевска 2011, 398 стр.

[39] „Грчко-српске језичке везе у најстаријим српским рукописним минејима“, Српска теологија данас 2010, књ. 2: Зборник радова другог годишњег симпосиона (ПБФ Београд, 28-29. мај 2010), уред. Б. Шијаковић, Београд: Институт за теолошка истраживања ПБФ 2011,  583-588. Коаутор са Милосавом Вешовићем.

[40] „О устројству првих болница код Срба“, у: 800 година српске медицине: зборник радова 15. Студеничке академије  одржане 9-12. јуна 2010. (у манастиру Студеница) уред. Б Димитријевић, Београд: Infinitas: Српско лекарско друштво 2011, 25-34. Коаутор  са Анкицом Јеленковић.

[41] „О једном значењу лексеме πιστις код Светог апостола Павла“, Стил 10 (2011) 207-212. Коаутор са Милосавом Вешовићем.

[42] „Ј. Фемић-Касапис, Порекло термина Φύσις, Οὐσία и Ὑπόστασις и њихов семантички развој од најранијих помена до црквених отаца, Београд: Београд: Православни богословски факултет, Институт за теолошка истраживања 2010, 155 стр. ISBN 978-86-7405-073-6“, Стил 10 (2011) 376-377. Приказ.

[43] „И. Кнежевић, Теолошки дискурс енглеског и српског језика: лексичко-семантички и стилистички проблеми превођења, Београд: Православни богословски факултет, Институт за теолошка истраживања 2010, 125 стр. ISBN 978-86-7405-063-7“, Стил 10 (2011) 381-383. Приказ.

[44] „Задостојник у недељу по празнику Педесетице“, Археографски прилози, бр. 33 (2011) 241-246.

[45] „Сусрет са историјом богословије Светог Саве – Игнатије Марковић, Сто седамдесет пет година Богословије Светог Саве у Београду (1836-2011), Београд: Богословија Светог Саве 2011.“, Саборност: Теолошки годишњак 5 (2011) 303-304. Приказ.  

[46] „Монографија о манастиру Студеници – М. Чанак-Медић, Б. Тодић, Манастир Студеница, Нови Сад 2011.“, Саборност: Теолошки годишњак 5 (2011) 305-307.         Приказ.       

[47] „Црквенословенски језик на Православном богословском: историјски преглед и перспективе“, Српска теологија у двадесетом веку: истраживачки проблеми и резултати, књ. 9, прир. Б. Шијаковић, Београд: Православни богословски факултет 2011, 209-215.

[48] „Црквенословенска ортоепска норма у нотним зборницима српског црквеног појања“, Српска теологија у двадесетом веку: истраживачки проблеми и резултати, књ. 10, прир. Б. Шијаковић, Београд: Православни богословски факултет 2011, 330-336.

[49] „Из семантике придева pistos у Светоме Писму Новога Завета“, Крымско-польский сборник научных работ, том 9 (2011) 205-208. Коаутор са Милосавом Вешовићем.

[50] „М. Тимотијевић, Манастир Крушедол I-II, Београд: Драганић, Покрајински завод за заштиту споменика културе Војводине 2008, том I 341 стр, том II 361 стр. ISBN 978-86-441-0770-5“, Богословље, год. LXX, бр. 2 (2011) 133-135. Приказ.

2012.

[51] Инвентар рукописа Библиотеке Српске патријаршије, Београд: Библиотека Српске Патријаршије, Службени гласник 2012, 125 стр. ISBN 978-86-88885-01-0. Коаутор са Владимиром  Вукашиновићем и Радоманом Станковићем.

Рецензија: Н. Драгин, О рукописном фонду патријаршијске библиотеке: Зоран Ранковић, Владимир Вукашиновић, Радоман Станковић, Инвентар рукописа Библиотеке Српске патријаршије, Београд: Библиотека Српске патријаршије – ЈП Службени гласник, 2012, стр. 125. Зборник Матице српске за књижевност и језик, 60/2, Нови Сад 2012, 585–587.

[52] Одлуке и рeшења Сабора, Синода и Епархије браничевске 1920-1925 (Приредили З. Ранковић, М. Лазић). Библиотека Архива Епархије браничевске. Књига 5. Пожаревац: Епархија браничевска 2012, 382 стр.

[53] Одлуке и решења Сабора, Синода и Епархије браничевске: 1926-1930 (Приредили З. Ранковић, М. Лазић). Библиотека Архива Епархије браничевске; Књига 6. Пожаревац : Епархија браничевска, Одбор за просвету и културу, 2012. 382 стр.

[54] „Предавачи Црквенословенског језика на Богословском факултету од Другог светског рата“, Српска теологија у двадесетом веку: истраживачки проблеми и резултати, књ. 11, прир. Б. Шијаковић, Београд: Православни богословски факултет 2012, 137-144.

[55] „Семантика лексеме πίστις у активној употреби у Новозаветној традицији“, Стил, бр. 11 (2012) 251-264. Коаутор са Милосавом Вешовићем.

[56] „О некоторых особенностях письма традиции рачских писарей“, у: Информационные технологии и письменное наследие : материалы IV междунар. науч. конф. (Петрозаводск, 3-8 сентября 2012 г.), отв. ред. В. А. Баранов, А. Г. Варфоломеев, Петрозаводск: Петрозаводский Государственный Университет; Ижевск: Ижевский Государственный Технический Университет 2012, 227-229.

[57] „Семантика лексеме ΤΥΠΟΣ у посланицама светог апостола Павла: однос грчког извора према латинском и словенским преводима“, у: Теолингвистика: међународни тематски зборник радова, уред. А. К. Гадомски, К. Кончаревић, Београд: Православни богословски факултет Универзитета, Институт за теолошка истраживања 2012, 377-381. Коаутор са Милосавом Вешовићем.

[58] „Чин тајне брака у требницима Дечанске рукописне збирке“, Дечани у светлу археографских истраживања, Зборник радова, ур. Т. Суботин-Голубовић, Београд: Народна библиотека Србије 2012, 183-190.

[59] „О речницима црквенословенскога језика у Срба“, Српска теологија у двадесетом веку: истраживачки проблеми и резултати, књ. 12, прир. Б. Шијаковић, Београд: Православни богословски факултет 2012, 142-146.

2013.

[60] Одлуке и решења Сабора, Синода и Епархије браничевске: 1931-1941 (Приредили З. Ранковић, М. Лазић). Библиотека Архива Епархије браничевске; Књига 7. Пожаревац : Епархија браничевска, Одбор за просвету и културу, 2013. 495 стр.

      Рецензија: И. Чаировић, Уредбе и прописи Митрополије београдске (четири књиге) и Одлуке и решења Сабора, Синода и Епархије браничевске (три књиге), приредили Зоран Ранковић, Мирослав Лазић, седам књига, Одбор за просвету и културу Епархије браничевске, Пожаревац 2010-2013. Историјски часопис, књ. LXVII, Београд 2018, 383-388.

[61] „О неким елементима црквенословенскога језика у прописима и уредбама Митрополије београдске“, Српска теологија у двадесетом веку: истраживачки проблеми и резултати, књ. 13, прир. Б. Шијаковић, Београд: Православни богословски факултет 2013, 100-104.

[62] „Слово Јевтимија Трновског о цару Константину у једном српском зборнику“, у: Свети цар Константин и хришћанство: Међународни научни скуп поводом 1700. годишњице Миланског едикта 31. мај - 2. јун 2013. Том 2, ур. Драгиша Бојовић, Ниш: Центар за црквене студије, Философски факултет у Нишу 2013, 363-370.

[63] „Белешке о Стефану Немањи у историографским изворима рукописне збирке Библиотеке  Српске Патријаршије у Београду“, Митолошки зборник, бр. 31 (2013) 195-215. Коаутор са Мирком Сајловићем.

[64] „Црквенословенска ортоепска норма и српска рукописна традиција“, Српска теологија у двадесетом веку: истраживачки проблеми и резултати, књ. 14, прир. Б. Шијаковић, Београд: Православни богословски факултет 2013, 166-173.

[65] „Графијска и ортографско-фонетска обележја Уредаба и прописа Митрополије београдске“, у: (Међународни научни зборник) Теолингвистичка истраживања словенских језика, ур. Ј. Грковић-Мејџор, К. Кончаревић, Београд: САНУ 2013, 465-472.

[66] „Словесна служба Свете Браће Ћирила и Меодија“, Богословље, год. LXXII, бр. 2 (2013) 256-268.

[67] „Причастан у недељу Пасхе“, Археографски прилози, бр. 35 (2013) 11-19.

[68] „Термины – церковнославянизмы в академических трудах в сфере православного богословия“, у: Православный ученый в современном мире: проблемы и пути их решения. Материалы международной научной конференции, про-веденной по благословению Митрополита Воронежского и Борисо-глебского Сергия: в 2 частях, Ч. I / Отрадненское объединение право-славных ученых, Воронеж: Издатель О. Ю. Алейников, 2013, 12-14. Коаутор са Иваном Кнежевић.

[69] „Књижевна дела св. Григорија Паламе у српскословенској рукописној традицији“, у: ΟΥΣΙΑ, ΥΠΟΣΤΑΣΙΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ: аспекти мисли Григорија Паламе, прир. М. Кнежевић, Београд: Православни богословски факултет Универзитета, Институт за теолошка истраживања 2013, 501-508.

[70] „Η Κυριλλο-Μεθοδιανη παραδοση και η λειτουργικη γλωσσα στη Σερβικη Εκκλησια“, (Proceedings of the Conference held by the Faculty of Theology “1150 Years from the Mission of Cyrill and Methodious“) Synthesis: E-Journal of the Faculty of Theology of A. U. Thessaloniki, vol. 2, no. 2. (2013) 30-39. 

[71] „Стајање између Истока и Запада: дело Свете Браће Ћирила и Методија“, Гласник: црквени часопис Српске православне епархије Темишварске, Темишвар 2013, 16-22.

2014.

[72] „О једном античком елементу у православном богослужењу (χορός - лѝкь)“, Богословље, год. LXXIII, бр. 1 (2014) 263-274. Коаутор са Драганом Ашковићем.

[73] „О граматикама црквенословенског језика код Срба“, Српска теологија у двадесетом веку: истраживачки проблеми и резултати, књ. 15, прир. Б. Шијаковић, Београд: Православни богословски факултет 2014, 179-185.

[74] „Теме из историје филологије у Гласнику“, Српска теологија у двадесетом веку: истраживачки проблеми и резултати, књ. 16, прир. Б. Шијаковић, Београд: Православни богословски факултет 2014, 179-190.

[75] „О богослужбеном језику Српске православне цркве“, у: Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности / V Научни скуп, Деспотовац–Манасија, 17–18. август 2013 [у оквиру манифестације] Дани српскога духовног преображења, XXI; редакција Злата Бојовић ... [и др.]; ур. Гордана Јовановић, Деспотовац : Народна библиотека „Ресавска школа“ 2014, 135-140.

[76] „Ka sakralnom ortografskom standardu – pisanje velikog slova u strogo naučnom podstilu religijskog stila: primeri iz tekstova na srpskom i engleskom jeziku“, Komunikacija i kultura online, 5 (2014) 38-51. Коаутор са Иваном Кнежевић.

[77] „О лексици радова научно-уџбеничког подстила научног функционалног стила“, Црквене студије, год. XI, бр. 11 (2014) 633-641. Коаутор са Иваном Кнежевић.

[78] „Богослужбено наслеђе ученика Свете Браће у Братковоме минеју“, у: Кирилометодијевско предање, језик и мисија Цркве у 21. веку: Зборник радова са међународног научног скупа, прир. В. Вукашиновић  (ПБФ Београд, 6-7. децембар 2013), Београд: Православни богословски факултет Универзитета, Институт за теолошка истраживања 2014, 255-267.

2015.

[79] Српске рукописне књиге у Чешкој, ур. З. Недељковић, Београд: Библиотека Српске патријаршије: Службени гласник, 2015, 274 стр. ISBN 978-86-88885-01-0 (БСП); ISBN 978-86-519-1931-5 (СГ). Коаутор са Иреном Шпадијер, Владаном Тријићем и Зораном Ракићем

      Рецензија: Д. Грбић, Два Каталога рукописних књига из иностраних збирки у издању Библиотеке Српске Патријаршије, Годишњак Библиотеке Матице Српске за 2017. годину, Нови Сад 2018, 167-174.

[80] Рукописне књиге библиотеке Славонске епархије у Пакрацу, Београд: Институт за културу сакралног – Монс Хемус; Православн богословски факултет Универзитета, Институт за литургику и црквену уметност 2015, 146 стр. ISBN 978-86-89567-05-2. Коаутори Владимир Вукашиновић и Србољуб Убипариповић

[81] „Колико је први светски рат променио парохијски живот“, Српска теологија у двадесетом веку: истраживачки проблеми и резултати, књ. 17, прир. Б. Шијаковић, Београд: Православни богословски факултет 2015, 161-169.

[82] „О рукописној збирци манастира Крушедола“, Српска теологија у двадесетом веку: истраживачки проблеми и резултати, књ. 18, прир. Б. Шијаковић, Београд: Православни богословски факултет 2015, 43-54.

[83] „Свештенослужење Саве Петковића у годинама Првог светског рата“, у: Православни свет и Први светски рат, Зборник радова Међународног научног скупа (ПБФ Београд, 5-6 децембар 2014), прир. В. Пузовић, Београд: Православни богословски факултет 2015,  169-179.

[84] „Библиотека Српске Патријаршије и њен значај за очување и прикупљање српског рукописног наслеђа“, Српска теологија у двадесетом веку: истраживачки проблеми и резултати, књ. 19, прир. Б. Шијаковић, Београд: Православни богословски факултет 2015, 110-122.

[85] „Φωνητικη Προσαρμογη Ελληνικων Λεξεων στα Παλαιοσερβικα Ηειρογραφα Μηναια“. Κυριλλος και Μεθοδιος: το Βυζαντιο και ο κοσμος των Σλαβων, Θεσσαλονικη 2015, 526-536.

[86] „Naučni stil i žanrovi naučnih radova u oblasti teologije“,  Komunikacija i kultura online, Godina VI, broj 6, Beograd 2015, 46-58. Коаутор са Иваном Кнежевић

[87] „О српскословенским и рускословенским фонетским обележјима уредаба и прописа Митрополије београдске (1835–1856)“, Славистика, XIX, Београд 2015, 140-144.

[88] „Слово о Духу Светоме у Врхобрезничком летопису“, Археографски прилози, 37, Београд 2015, 251-270.

[89] „О неким ортографско-графичким специфичностима обликовања теолошких научних радова на енглеском и српском језику“, Црквене студије, год. XII, бр. 12, Ниш 2015, 547-563. Коаутор са Иваном Кнежевић

[90] „Богослужбено песништво и памћење: прилог поимању рефрена“, Богословље, год. LXXIV, бр. 2 (2015) 186-194. Коаутор са Драганом Ашковићем.

[91] „О неким особеностима писма традиције рачанских писара“, Митолошки зборник, бр. 35, св. 1,  Рача: Центар за митолошке студије Србије 2015, 599-606.

[92] Илија Томић, Предесенски списи. Београд: Православни богословски факултет, Институт за теолошка истраживања, 2015. Богословље, год. LXXIV, бр. 2, Београд 2015, 307-309. Приказ.

2016.

[93] Српске рукописне књиге у Словачкој, ур. З. Недељковић, Београд: Библиотека Српске патријаршије 2016, 126 стр. ISBN 978-86-88885-03-4. Коаутор са Браниславом Тодићем.

      Рецензија: Д. Грбић, Два Каталога рукописних књига из иностраних збирки у издању Библиотеке Српске Патријаршије, Годишњак Библиотеке Матице Српске за 2017. годину, Нови Сад 2018, 167-174.

[94] Граматика црквенословенскога језика, Врњци: Интерклима-графика 2016, 192. стр.

[95] „Белешке о Слову о Духу Светоме у Врхобрезничком летопису“, Богословље, год. LXXV, бр. 1, Београд 2016, 60-71.

[96] „Поетика литургијског певања између усмене и писане традиције“, Зборник Матице Српске за друштвене науке, бр. 157-158, Нови Сад 2016, 517-531. Коаутор са Драганом Ашковићем.

[97] „О неким аспектима црквеног административног стила“, у: Филологија културе, књ. 1. Зборник радова са Четврте међународне научне конференције (9-11. јун 2016), уред. А. Вранеш, Љ. Марковић. Београд: Филолошки факултет 2016, 65-75. Коаутор са Иваном Кнежевић.

[98] „Словенски неологизми у академским радовима на српском и енглеском језику у сфери православне теологије“, Language, literature and philosophy, приредио Александар Прњат, Београд: Алфа БК универзитет, Факултет за стране језике  2016, 153-164. Коаутор са Иваном Кнежевић.

[99] „Црквенословенски језик - историјски преглед и савремена ортоепија у Срба“. у: Драган Ашковић, Увод у црквено певање: уџбеник за студенте богословља, Београд: Универзитет, Православни богословски факултет, Институт за литургику и црквену уметност 2016, 161-176.

2017.

[100] „Посланица Григорија Паламе царици Ани Палеолог о јереси Акиндиновој у српскословенској писмености“, Црквене студије год. XIV, бр. 14, Ниш 2017, 567-573.

[101] „Филологија и старо српско писано наслеђе“, у: Очување рукописног и старог штампаног наслеђа Југоисточне Европе – идентитетска истраживања / Зборник радова Међународна конференција Очување рукописног и старог штампаног наслеђа Југоисточне Европе – идентитетска истраживања, Београд 18-19. новембар 2016, уред. В. Вукашиновић, Београд: Институт за културу сакралног – Монс Хемус: Православни богословски факултет Универзитета, Институт за литургику и црквену уметност 2017, 31-37.  

[102] М. Сајловић, Први и други устав Свете Горе Атонске: Превод, коментари, студија, ПБФ Свети Василије Острошки: Фоча 2016, Богословље, год. LXXVI, бр. 1, Београд 2017, 236-239. Приказ.

2018.

[103] Српске рукописне књиге у Мађарској. Илустрације и палеографски албум, приредио Зоран Ранковић, Београд: Библиотека Српске патријаршије 2018. – 218 стр. – (Српске рукописне књиге у иностраним збиркама; књ. 3). ISBN 978-86-88885-04-1

[104] Проф. др Димитрије М. Калезић: био-библиографија, приредио Зоран Ранковић, Београд: Универзитет, Православни богословски факултет, Институт за теолошка истраживања 2018. – 80 стр.

[105] „Monografija o imenima Pomenika manastira Krušedola“, Jezikoslovni zapisi, 24, št. 2, Ljubljana 2018, 181-183. Приказ.

(Приказ књиге: Драгана Новаков, Имена Поменика манастира Крушедола, Београд: Православни богословски факултет Универзитета, Институт за теолошка истраживања, 2017. Стр. 182; 24 cm)

2019.

[106] „О неким мало познатим литургијским и књижевним саставима у српскословенској рукописној традицији“, Црквене студије, год. XVI, бр. 16/2, Ниш 2019, 585-591.

[107] „Нови српскословенски извори поретка крунисања цара“, Црквене студије, год. XVI, бр. 16/2, Ниш 2019, 675-684. Коаутор В. Вукашиновић.

[108] „О српскословенским и рускословенским фонетским обележјима уредаба и прописа Митрополије београдске (1835–1856)“, у: Хрестоматия теолингвистики. Т. 2: сб. статей / Под ред. А.К. Гадомского, А.В. Ермошина, С.И. Кузьмина, Н.Г. Николаевой, С.И. Федотовой, В. Хлебды, О.В. Чевелы. – Ульяновск: ООО "Мастер Студия", 2019, 148-155.

[109] „О црквенословенској ортоепији у Срба“, у: [Научни скуп] Богословље и духовни живот Карловачке митрополије, Београд – Нови Сад 17-18. децембар 2018, год. 2 [ур. В. Вукашиновић], Београд: Институт за културу сакралног – Монс Хемус: Православни богословски факултет Универзитета, Институт за литургику и црквену уметност 2019, 154-162.

[110] „Новаков Д. Имена Поменика манастира Крушедола / Д. Новаков. — Београд : Православни богословски фак. Ун-та, Ин-т за теолошка истраживања, 2017. — 182 с.“ Вопросы ономастики, Т. 16, № 2, Москва 2019, 291-292. Приказ.


В. ПРИРЕЂЕНИ ТЕМАТСКИ ЗБОРНИЦИ

[111] Јован Тарнанидис, Грчка сведочанства светосавља, прир. М. Сајловић, З. Ранковић, Фоча: Пбф Свети Василије Острошки, 2015, 203 стр.


Г. ПРЕВОДИ СТРУЧНИХ ТЕКСТОВА

са црквенословенског:

[112] Молебни канон Пресветој Богородици Словесници, Панчево: PASSAGE GROUP 2012, 40  стр.