Литература

Литература

 1. А. Бончев, Църковнославянска граматика. Трето фототипно издание.
 2. А. Г. Воробьëва, Учебник церковнославянского языка, Москва 2008.
 3. А. Гаманович, Грамматика церковно-славянского языка. Репритное воспроизведение издания 1964 года, Москва 1991.
 4. Д. Г. Демидов, Н. Н. Невзорова, Н. Н. Шумских, Церковнославянская грамота. Учебные очерки, Санкт-Петербург 1998.
 5. П. Ђорђић, Карактеристика савременог изговора нашег црквеног језика. – Богословље, бр. 3, Београд 1931, стр. 236-245.
 6. Т. Л. Миронова, Церковнославянский язык, Москва 1997.
 7. С. Николић, Старословенски језик. Правопис. Гласови. Облици. Примери са речником, Београд 2005.
 8. С. Петковић, О нетачном читању црквенословенског језика у нашој цркви, Сремски Карловци 1926.
 9. С. Петковић, Речник црквенословенскога језика, Сремски Карловци 1935.
 10. А. А. Плетнева, А. Г. Кравецки, Церковно-славянский язык, Москва 1996.
 11. Д. Протић, Скраћено писање речи. – Богословље, бр. 1-2, Београд 1993, стр. 87-89.
 12. З. Ранковић, Напомене о црквенословенском језику у Срба. – Црквене студије, год. III, бр. 3, Ниш 2006, стр. 299-305.
 13. З. Ранковић, Укратко о транскрипцији црквенословенских текстова. - Годишњак, година VII, број 7, Фоча 2008, стр. 59-67.
 14. З. Ранковић, Граматика црквенословенског језика, Београд 20152.
 15. М. Л. Ремнева, В. С. Савельев, И, И. Филичев, Церковнославянский язык, Москва 1999.
 16. А. Ћирић, Прилог проучавању акцентуације у данашњем црквеном језику. – Зборник Богословског факултета, II, Београд 1951, стр. 527-533.
 17. Б. Ћирковић, Граматика црквенословенског језика, Београд 2010.
 18. А. Эрастов, Грамматика церковно-славянского языка. Конспекты. Упражнения. Словарь, Санкт-Петербург 2007.