Вежбе

35. Партицип претерит активни први, особености